Media Search - Macaulay Library and eBird

Filters

Powered by Macaulay Library and eBird

Search results

 1. King Eider - ML486342
  rating 5
  11 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486342
 2. American Golden-Plover - ML482004
  rating 4
  7 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML482004
 3. King Eider - ML486355
  rating 5
  6 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486355
 4. King Eider - ML486359
  rating 4
  8 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486359
 5. King Eider - ML486343
  rating 5
  5 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486343
 6. White-rumped Sandpiper - ML481985
  rating 4
  6 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML481985
 7. King Eider - ML486356
  rating 4
  5 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486356
 8. Dunlin - ML486339
  rating 4
  5 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486339
 9. Sabine's Gull - ML482005
  rating 4
  5 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML482005
 10. American Golden-Plover - ML482003
  rating 4
  5 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML482003
 11. King Eider - ML486351
  rating 4
  4 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486351
 12. King Eider - ML486350
  rating 4
  4 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486350
 13. King Eider - ML486349
  rating 4
  4 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486349
 14. King Eider - ML486346
  rating 4
  4 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486346
 15. King Eider - ML486345
  rating 4
  4 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486345
 16. King Eider - ML486344
  rating 4
  4 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486344
 17. King Eider - ML486341
  rating 4
  4 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486341
 18. King Eider - ML486340
  rating 4
  4 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486340
 19. Dunlin - ML486338
  rating 4
  4 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486338
 20. King Eider - ML486357
  rating 4
  6 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486357
 21. Long-tailed Duck - ML481970
  rating 3
  7 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML481970
 22. Purple Sandpiper - ML486362
  rating 4
  6 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486362
 23. Purple Sandpiper - ML486361
  rating 3
  5 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486361
 24. Dunlin - ML482000
  rating 3
  5 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML482000
 25. King Eider - ML481993
  rating 3
  5 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML481993
 26. Purple Sandpiper - ML486360
  rating 3
  4 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486360
 27. ptarmigan sp. - ML486358
  ptarmigan sp. Lagopus sp. Report
  rating 3
  4 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486358
 28. King Eider - ML486354
  rating 3
  4 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486354
 29. King Eider - ML486353
  rating 3
  4 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486353
 30. King Eider - ML486347
  rating 3
  4 ratings
  Malkolm Boothroyd
  Coats Island, Keewatin, Nunavut, Canada
  ML486347